κεκριμένα

κεκριμένα
κρίνω
separate
perf part mp neut nom/voc/acc pl
κεκριμένᾱ , κρίνω
separate
perf part mp fem nom/voc/acc dual
κεκριμένᾱ , κρίνω
separate
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • κεκριμέν' — κεκριμένα , κρίνω separate perf part mp neut nom/voc/acc pl κεκριμένε , κρίνω separate perf part mp masc voc sg κεκριμέναι , κρίνω separate perf part mp fem nom/voc pl κεκριμένᾱͅ , κρίνω separate perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεκριμένας — κεκριμένᾱς , κρίνω separate perf part mp fem acc pl κεκριμένᾱς , κρίνω separate perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεκριμέναι — κρίνω separate perf part mp fem nom/voc pl κεκριμένᾱͅ , κρίνω separate perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”